Logo of the year.       

 

                 Ροταριανός Ομιλος Χαλκίδας

        2470 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, Ελλάδα

 

  

       ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΙΔΡΥΣΗΣ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2002

Η ιδέα ίδρυσης του ροταριανού Ομίλου Χαλκίδας γεννήθηκε τον χειμώνα του 1998 στον Ροταριανό του Ομίλου Κηφισιάς καθηγητή Μανόλη Μπεχράκη όταν προβληματίστηκε με την επιθυμία του Στέφανου Μπεχράκη, κάτοικου Χαλκίδας να τον προτείνει να γίνει μέλος του Ρ.Ο.Κηφισιάς.

Έχοντας όμως υπόψη τις ροταριανές υποχρεώσεις, που ο κάθε ροταριανός οφείλει να τις τηρεί με συνέπεια, αναλογιζόταν πως δύσκολα θα μπορούσε να ανταποκρίνεται κανείς σε αυτές λόγω της απόστασης Χαλκίδας / Κηφισιάς. Έτσι προέκυψε η ιδέα πως στο ωραίο αυτό προάστιο των Αθηνών υπάρχει ένα ροταριανό κενό.

Αφού διερεύνησε τις πραγματικές δυνατότητες ίδρυσης ροταριανού Ομίλου στη Χαλκίδα και πείσθηκε πως πράγματι υπήρχε κενό και πρόσφορο έδαφος για έναν Ροταριανό Όμιλο, πρότεινε την ίδρυση του στον δικό του Όμιλο της Κηφισιάς.

Μετά από προσεκτική σχετική συζήτηση των στοιχείων και των επιφυλάξεων, λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση ίδρυσής του  και ο πρόεδρός του Ομίλου  καθηγητής Σπύρος Μαυράκος διαβίβασε την απόφασή μας στο Διοικητή1998-1999 της Περιφέρειας Φώτη Μαλτέζο ο οποίος μετά την δική του τελική έγκριση την διαβίβασε στο Διεθνές Ρόταρυ για την αναγνώριση  του Ομίλου και την απονομή της Κάρτας (Charta) του.

Κατόπιν των παραπάνω ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς ανέθεσε αρχές Μαΐου 1999 στο παλαιό μέλος του  καθηγητή  Εμμανουήλ Μπεχράκη την εντολή να ιδρύσει  Ροταριανό Όμιλο στη Χαλκίδα. Στον πατρικό Όμιλο είχαν όμως σοβαρά προβληματισθεί και με το γεγονός ότι ένας παλαιός  Ροταριανός Όμιλος στη Χαλκίδα είχε τερματίσει άδοξα το βίο του το 1972 και τρεις προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποτύχει, λόγω προκατάληψης και αρνητικής στάσης της τοπικής κοινωνίας.

Με τη διαμεσολάβηση του αείμνηστου Αλέξανδρου Αίσωπου και με προσωπικές επαφές και σχετικές διευκρινίσεις σε συζητήσεις που είχε αρμοδίως ο εντολοδόχος ιδρυτής του Ομίλου, διασκεδάστηκαν οι επιφυλάξεις σε μεγάλο βαθμό στα πολλά σημεία και  δεν εκδηλώθηκαν αντιδράσεις. Απεναντίας παρουσιάστηκε μεγάλη προθυμία συμμετοχής πολύ αξιόλογων προσωπικοτήτων της πόλης. Κατόπιν αυτών με συντονισμένες παράλληλες ενέργειες και σχετικές συναντήσεις  στο Ξενοδοχείο της Χαλκίδας Lucy, υπογράφηκε προς τα τέλη Μαΐου 1999 το ιδρυτικό καταστατικό του Ομίλου και τέλη Ιουνίου η Διοίκηση Περιφέρειας 2470 έλαβε την αναγνώριση του Ομίλου από το Διεθνές Ροταρυ.

Η Κάρτα Αναγνώρισης αποδόθηκε στον Ιδρυτικό Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Χαλκίδας τον Οκτώμβριο1999 από τον επόμενο Διοικητή 1999-2000 αείμνηστο Τζώνη Κωνσταντινίδη  σε μια λαμπρή δημόσια κοινή συνεστίαση Ροταριανών Ομίλων στο Ξενοδοχείο Lucy της  Χαλκίδας, παρουσία των Προ Διοικητών, της Ροταριανής Ηγεσίας και Μελών των Ομίλων και των Αρχών.

Tο Καταστατικό του ΡΟΧ έγινε αποδεκτό με την 588/01 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Με την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή όλων των μελών ο Όμιλος συντονίσθηκε, ωρίμασε γρήγορα και απέδωσε καρπούς. Αν και πολύ νέος Όμιλος απέσπασε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του Διοικητή Περιφέρειας 2000-2001 Ιωάννη Βλασιάδη του ανέθεσε ανάμεσα σε 60 άλλους Ομίλους την διοργάνωση του συνεδρίου της Περιφέρειας το Μάιο 2002 στο Ξενοδοχείο Holidays in Evia και απέσπασε τα συγχαρητήρια όλων για την  άψογή του οργάνωση.

Τις τρεις πρώτες ροταριανές χρονιές προήδρευσε του Ομίλου ο καθηγητής Εμμανουήλ Μπεχράκης. Την πρώτη χρονιά 1999- 2000 ως ιδρυτικός Πρόεδρος με Γραμματέα του Ομίλου τον Νικόλαο Τσολίγκα, και λόγω συνθηκών και στις δυο επόμενες ροταριανές χρόνιες ως εκλεγμένος Πρόεδρος, το 2000-2001, επίσης με τον ίδιο Γραμματέα και το 2002 με Γραμματέα τον Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη. Το 2003 τον Μανόλη Μπεχράκη διαδέχτηκε στην Προεδρία ο Κωνσταντίνος Μηλίδης. Ο αείμνηστος Αλέκος Αίσωπος,που επρόκειτο να ακολουθήσει, είχε παραιτηθεί πριν αναλάβει, για  λόγους Υγείας. Ο Όμιλος ομόφωνα τον ανακήρυξε «Επίτιμο» Πρόεδρό του αν και τέτοιος τίτλος δεν προβλέπεται από τον ροταριανό κανονισμό.

Σε αυτά τα πρώτα ιδρυτικά χρόνια έγιναν πολλές επίσημες εκδηλώσεις και ομιλίες με διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ και καλλιεργήθηκαν οι ροταριανές αξίες. Συσφίχτηκαν οι σχέσεις  των μελών στο πνεύμα της επιθυμητής ροταριανής Αδελφοποίησης  και προβλήθηκε η εικόνα του Ομίλου και του Ρόταρυ στην τοπική κοινωνία με πολύ μεγάλη και ευρεία αποδοχή του έργου της.

Στα πρώτα χρόνια καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να συνειδητοποιηθεί το ροταριανό πνεύμα και οι αξίες του, δηλαδή το πνεύμα καλής θέλησης, του υπηρετείν και η πρόθυμη προσφορά εθελοντικής και ανιδιοτελούς υπηρεσίας με συνέπεια λόγων και πράξεων, στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον των μελών, δηλαδή σε όλους τους επαγγελματικούς, ιδιωτικούς και κοινωνικούς χώρους.

Το Ρόταρυ ενδιαφέρεται για την αλήθεια που ανήκει στις αξίες του και για δημιουργικό έργο προσφοράς που είναι ο κοινωνικός του σκοπός.

Ο Ροταριανός Όμιλος Χαλκίδας ευχαριστεί όλους όσους συνέπραξαν και συμπαρατάσσονται στην ροταριανή συναδέλφωση και στις κοινωνικές του επιδιώξεις.

Η συμβολή και η αξιολόγηση είναι εσωτερική υπόθεση του Ρόταρυ και η προς τα έξω προβολή έρχεται σε δεύτερη μοίρα διότι δεν προσιδιάζει στους στόχους του.

Το Ρόταρυ σέβεται βαθιά κάθε άνθρωπο, ωστόσο,  περισσότερο όχι εκείνους που δίνουν υποσχέσεις αλλά εκείνους που τις τηρούν.